Sermons

September 1      Sermon:   “The Place of Honor”                                                                                        Scriptures: Psalm 112; Luke 14:1, 7-14

September 8      Sermon: “Take Up Your Cross”                                                                                         Scriptures: Jeremiah 18:1-11 Luke 14:25-33 

September 15      Sermon: “grateful”                                                                                                                Scriptures: Psalm 51:1-10; 1 Timothy 1:12-17 

September 22  Sermon: “Holy Managers”                                                                                                    Scriptures: Psalm 113; Luke 16:1-13

September 29      Sermon:   “It’s Not Too Late!”                                                                                         Scriptures: Luke 16:1-13; Luke 16:19-31                  

October 6 – Communion      Sermon: “Rekindling Faith”                                                                        Scriptures: Psalm 37:1-9  2 Timothy 1:1-14 

October 13      Sermon: “Where are the Nine?”                                                                                           Scriptures: Psalm 66:1-12  Luke 17:11-19